sk/en

Sociálne začlenenie a podpora talentu

Clare Ryan / riaditeľka školy / stredná škola St. Leo’s College
Alexander Farrugia / poradca stáleho tajomníka / Ministerstvo školstva a zamestnanosti Maltskej republiky
Vladimír Dočkal / vedúci vedecký pracovník / Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
Dylan Hyman / učiteľ a vývojár vzdelávacích metód / inovatívna základná škola Day a Week School a stredná škola Spring High
Ján Hero / riaditeľ odboru koncepcií a analýz / Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Moderátor: Dana Rušinová / správkyňa a výkonná riaditeľka / Nadácia pre deti Slovenska