sk/en

Konferencia

Tlačová konferencia

Spoločenský večer

Exkurzia do Centra vedy Aurelium

Otvorenie konferencie - Andrej Kiska
Otvorenie konferencie - Peter Plavčan
Otvorenie konferencie - Tibor Navracsics
Sophie Beernaerts - Talent a zručnosti ako budúcnosť Európy
Péter Csermely - Talent a zručnosti ako budúcnosť Európy
Joan Freeman - Talent a zručnosti ako budúcnosť Európy
Yoomi Renström - Talent a zručnosti ako budúcnosť Európy
Jolana Laznibatová - Talent a zručnosti ako budúcnosť Európy
Giovanna Barzanò - Talent a zručnosti ako budúcnosť Európy
Talent v predškolskej a školskej výchove a vzdelávaní
Talent a excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave
Sociálne začlenenie a podpora talentu
Rozpoznanie a rozvoj talentu
Vysokoškolské vzdelávanie a veda
Umenie a kreativita
Spoločné rozvíjanie talentu
Talent ako základ podnikania
Talent v praxi
Záverečný príhovor - Evarist Bartolo
Záverečný príhovor - Sophie Beernaerts
Záverečný príhovor - Ivan Hromada
Tlačová konferencia
Spoločenský večer