sk/en

Vysokoškolské vzdelávanie a veda

Margaret Waters / zástupkyňa vedúceho oddelenia pre vysoké školy / Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru, Európska komisia
Mojca Jurisevic / docentka / Pedagogická fakulta, Ľubľanská univerzita
Piotr Pluta / riaditeľ obchodných záležitostí EMEAR / Cisco Systems, Inc.
Nynne Afzelius / vedúca programu Talent / ScienceTalents
Ľubomír Bilský / riaditeľ sekcie podpory vedy / Centrum vedecko-technických informácií SR
Ivo Jupa / člen predstavenstva / AISIS
Moderátor: Marca V. C. Wolfensberger / predsedníčka / Európska rada pre vynikajúce výsledky (EHC); profesorka / Hanze UAS & Univerzita Utrecht