sk/en

Rozpoznanie a rozvoj talentu

Patricia Susan Jackson / zakladateľka a vedúca terapeutka / Daimonov inštitút pre mimoriadné nadanie
Ella Idsøe / profesorka / Nórske centrum pre učebné prostredie a výskum správania vo vzdelávaní, Stavangerská univerzita
Kirsi Tirri / profesorka / Oddelenie vzdelávania učiteľov, Helsinská univerzita; predsedníčka / Fínska akadémia vied a umenia
Jozef Ristvej / prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing / Žilinská univerzita
Johanna Stahl / postdoktorandská výskumná pracovníčka / Rakúske centrum a podporné stredisko pre nadaných a talentovaných (ÖZBF)
Moderátor: Marián Zachar / riaditeľ / Národná kancelária programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku