sk/en

Záverečný príhovor - Sophie Beernaerts

Sophie Beernaerts / vedúca oddelenia pre školy, pedagógov a viacjazyčnosť; Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru / Európska komisia