sk/en
 

zoradiť podľa: abecedy / krajiny
Andrej Kiska,
Slovenská republika
Prezident Slovenskej republiky
Andrej Kiska, /Slovenská republika/
Prezident Slovenskej republiky

Profil
Andrej Kiska, úradujúci prezident Slovenskej republiky, ukončil inžinierske štúdium v odbore mikroelektronika na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ako manažér a podnikateľ pracoval viac ako 15 rokov; založil viaceré spoločnosti; všetky svoje podiely v nich predal v roku 2005 VÚB banke a rozhodol sa venovať charite. Spolu s priateľom založil v roku 2006 neziskovú organizáciu Dobrý Anjel, na financovanie ktorej daroval z vlastných peňazí 1 milión eur. Dobrý Anjel pomáha rodinám s deťmi, ktoré sa vinou závažného, život ohrozujúceho ochorenia dostali do ťažkej finančnej situácie, a je dnes najúspešnejšou nefiremnou charitou na Slovensku. V roku 2011 Kiska spoluzakladal Dobrého Anjela v Českej republike. V roku 2006 získal ocenenie Manažér roka časopisu Trend a v roku 2011 ocenenie Krištáľové krídlo za filantropiu. V roku 2012 sa Andrej Kiska rozhodol kandidovať na post prezidenta Slovenskej republiky ako nezávislý a nestranícky kandidát. V druhom kole prezidentských volieb 29. marca 2014 bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky; svojej funkcie sa ujal zložením sľubu počas inaugurácie 15. júna 2014.

Peter Plavčan,
Slovenská republika
Minister školstva, vedy, výskumu a športu
Peter Plavčan, /Slovenská republika/
Minister školstva, vedy, výskumu a športu

Profil
Peter Plavčan ukončil štúdium na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave v roku 1983. V roku 1994 získal titul CSc. v odbore pedagogika na Univerzite Komenského v Bratislave, v roku 1997 sa habilitoval na docenta v odbore ekonomika a riadenie podnikov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Titul profesora získal v odbore technológia vzdelávania na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2005. V rokoch 1984 – 1990 pracoval vo vtedajšom Ústave informácií a prognóz školstva a od roku 1991 na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde prešiel postupne funkciami riaditeľa odboru vysokoškolského vzdelávania a generálneho riaditeľa sekcie vysokého školstva, vedy a výskumu. Dlhodobo sa aktívne taktiež podieľal na práci viacerých medzinárodných výborov v rámci Rady Európy, OECD a Európskej komisie. Do funkcie ministra ho navrhla Slovenská národná strana.

Evarist Bartolo,
Malta
Minister školstva a zamestnanosti
Evarist Bartolo, /Malta/
Minister školstva a zamestnanosti

Profil
Evarist Bartolo nastúpil na pozíciu ministra školstva a zamestnanosti 13. marca 2013. Narodil sa 14. októbra 1952 v meste Mellieha a má troch bratov a tri sestry. Jeho otec pracoval ako učiteľ na základnej škole. S manželkou Gillian majú dve deti, Katrin a Louisu. V roku 1975 získal titul B.A. (Hons) na University of Malta v odbore anglickej literatúry a v štúdiu pokračoval na Stanford University v odbore žurnalistika. Taktiež získal titul Master v odbore vzdelávania na University of Cardiff. Tri roky pôsobil ako učiteľ na De La Salle College a taktiež pracoval pre národnú televíznu stanicu a pôsobil ako redaktor vo viacerých médiách. Od roku 1992 pracoval ako člen parlamentu predovšetkým v oblastiach vzdelávania, európskych záležitostí a cestovného ruchu a v rokoch 1996 až 1998 taktiež pôsobil ako minister školstva a národnej kultúry počas labouristickej vlády. Minister Bartolo je známym zástancom občianskych práv a zástancom parlamentného návrhu rozvodového zákona na Malte. Tento návrh zákona bol po úspešnom referende schválený parlamentom v októbri 2011.

Ivan Hromada,
Slovenská republika
Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ Brusel
Ivan Hromada, /Slovenská republika/
Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ Brusel

Profil
Ivan ukončil štúdium medzinárodných vzťahov a diplomacie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2000. Od roku 2003 pracuje v oblasti vzdelávania, mládeže a športu. Pôsobil ako generálny riaditeľ pre európske záležitosti na Ministerstve školstva SR, so zameraním na Európsky sociálny fond. V roku 2006 začal pôsobiť v rámci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ ako poradca pre vzdelávanie, mládež a šport. V súčasnosti sa v rámci Stáleho zastúpenia venuje zabezpečovaniu predsedníctva SR v Rade EÚ a pôsobí ako vedúci útvaru pre vzdelávanie, mládež, šport a výskum. V roku 2015 si rozšíril vzdelanie o titul Master (MA) v oblasti medzinárodného športového práva v Madride. Počas predsedníctva SR v Rade EÚ predsedá Výboru pre vzdelávanie a je podpredsedom Pracovnej skupiny pre šport.

Nynne Afzelius,
Dánsko
ScienceTalents
Nynne Afzelius, /Dánsko/
ScienceTalents

Profil
Nynne Afzelius získala titul Master of Science z matematiky a fyziky na University of Copenhagen. Už desať rokov učí matematiku a fyziku na strednej škole a iniciovala a viedla viacero veľkých projektov v oblasti talentu v Dánsku. V súčasnosti vedie ScienceTalents – veľký projekt iniciovaný a podporovaný dánskou vládou. ScienceTalents sídli v strednom Dánsku a disponuje vynikajúcim vybavením na výučbu v oblasti vedy a talenthotelom. ScienceTalents okrem iného organizuje vedecké tábory pre mladých vo veku 12 – 20 rokov a viaceré programy na rozvoj talentu pre nadané deti, mladých ľudí s osobitným záujmom o rôzne oblasti vedy a deti zo znevýhodneného prostredia atď. ScienceTalents spolupracuje s mnohými inými talentovými programami, koordinuje a podporuje kurzy pre pedagógov v oblasti vzdelávania nadaných a intenzívne spolupracuje s mnohými spoločnosťami a univerzitami.

Menno Bart,
Švajčiarsko
Adecco Group
Menno Bart, /Švajčiarsko/
Adecco Group

Profil
Menno Bart je špecialistom pre verejné záležitosti Adecco Group. Je zodpovedný za riadenie vzťahov s globálnymi a európskymi inštitucionálnymi záujmovými skupinami a za pozicioning Adecco Group ako lídra na trhu práce. Menno v minulosti pracoval ako lobista v Bruseli a ako diplomat holandskej vlády v Prahe a na Arube. Pred nástupom do Adecco Group pracoval v európskej priemyselnej federácii Eurociett zastupujúcej sektor ľudských zdrojov. V súčasnosti pracuje v hlavnom sídle Adecco Group v Zürichu. Adecco Group je svetovým lídrom v poskytovaní riešení v oblasti ľudských zdrojov. S viac ako 32 000 interných zamestnancov a s viac ako 5 100 zastúpeniami v 60 krajinách sveta ponúka širokú paletu služieb a denne pomáha nájsť prácu 700 000 ľudí. Poskytované služby spadajú do širokého spektra kategórií vrátane dočasného pridelenia, trvalého umiestnenia, pracovného preradenia a rozvoja talentov, ako aj outsourcingu a poradenstva.

Giovanna Barzanò,
Taliansko
Ministerstvo vzdelávania, univerzít a výskumu
Giovanna Barzanò, /Taliansko/
Ministerstvo vzdelávania, univerzít a výskumu

Profil
Dr. Giovanna Barzanò je inšpektorkou generálneho riaditeľstva pre školské predpisy a autonómiu v rámci talianskeho Ministerstva školstva a tiež čestnou výskumnou pracovníčkou na UCL Institute of Education v Londýne, kde získala titul PhD. V minulosti pracovala ako učiteľka a riaditeľka školy a 10 rokov pôsobila ako zástupkyňa Talianska v rámci projektu OECD-INES (NW C). Taktiež sa podieľala a koordinovala viacero európskych projektov Sokrates v oblasti vedenia vo vzdelávaní, aktívneho hlasu občanov a žiakov a medzikulturálneho vzdelávania. Od roku 2011 pôsobí ako vedecký koordinátor národného profesijného rozvojového projektu v oblasti medzikulturálneho dialógu, DIALOGUES, ktorý zahŕňa približne 30 škôl z rôznych talianskych regiónov. Taktiež má rozsiahlu publikačnú činnosť v Taliansku a v zahraničí.

Sophie Beernaerts,
Belgicko
Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru, Európska komisia
Sophie Beernaerts, /Belgicko/
Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru, Európska komisia

Profil
Sophie Beernaerts pracuje v Európskej komisii ako vedúca oddelenia pre školy, pedagógov a viacjazyčnosť, ktoré podporuje kvalitné vzdelávanie pre všetkých prostredníctvom zjednodušovania rozvoja školskej politiky, posilňovania dialógu, sprostredkovania odborných poznatkov a podpory tvorcov vzdelávacích politík, inštitúcií, pedagógov a žiakov. Medzi úlohy oddelenia patrí aj implementácia programu Erasmus+ v oblasti škôl, odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých. Sophie bola v minulosti zodpovedná za program Europe for Citizens, ktorého cieľom je posilnenie európskej pamiatky a zvýšenie schopnosti občianskej angažovanosti na úrovni Európskej únie. Zaoberala sa tiež komunitárnou iniciatívou EQUAL zameranou na boj proti diskriminácii na pracovnom trhu. V roku 1987 ukončila štúdium na Solvay Business School a následne absolvovala postgraduálne štúdium v odbore Európska ekonomika na University of Brussels.

Ľubomír Bilský,
Slovenská republika
Centrum vedecko-technických informácií SR
Ľubomír Bilský, /Slovenská republika/
Centrum vedecko-technických informácií SR

Profil
Ľubomír má dlhoročné skúsenosti s podporou vedeckých inštitúcií a inovatívnych firiem v procesoch transferu technológií. V rámci svojho pôsobenia v Centre vedecko-technických informácií sa podieľa na príprave a implementácii viacerých národných a medzinárodných projektov zameraných na podporu vedy, výskumu a inovácií, vrátane popularizácie vedy a techniky a propagácie problematiky ochrany a komercializácie duševného vlastníctva. Aktívne sa tiež podieľa na tvorbe národnej infraštruktúry pre podporu transferu technológií na Slovensku a podporuje budovanie Národného podnikateľského centra. Ľubomír bol členom celoeurópskej siete centier na prenos inovácií (Innovation Relay Centres Network) zameranej na podporu rozvoja medzinárodnej technologickej spolupráce. Pôsobil taktiež v rámci iniciatívy Európskej komisie Enterprise Europe Network (EEN), ako líder sekcie inovácií EEN na Slovensku, kde sa aktivity sústreďovali na podporu rozvoja medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií so zameraním na transfer technológií a vedeckých poznatkov.

Michaela Brchnelová,
Slovenská republika
Technická univerzita Delft
Michaela Brchnelová, /Slovenská republika/
Technická univerzita Delft

Profil
Michaela je študentkou kozmického inžinierstva na Delft University of Technology v Holandsku. V minulosti získala viacero ocenení, vrátane prvého miesta na Medzinárodnom veľtrhu vedy a techniky Intel v USA a ako uznanie za jej výskum po nej bola pomenovaná malá planéta. Svoju prácu prezentuje na konferenciách po celom svete. V súčasnosti pracuje na výskume zameranom na simuláciu syntetických plazmových tryskových pohonov s cieľom znížiť trenie lietadla. Okrem toho sa aktívne podieľa na organizovaní rôznych aktivít a podujatí pre mladších študentov s cieľom motivovať ich k štúdiu vedy a techniky

Marco Cornelisse,
Holandsko
HMC Vakschool Amsterdam
Marco Cornelisse, /Holandsko/
HMC Vakschool Amsterdam

Profil
Marco Cornelisse (52) má skúsenosti z oblasti umenia a od roku 1999 pôsobí v oblasti vzdelávania, pričom pracoval v rôznych školských organizáciách a iniciatívach. V roku 2005 začal vyučovať vývoj produktov na HMC Vakschool v Amsterdame. Táto škola sa špecializuje na kreatívne remeslá, nábytok, interiéry a nástroje. Ako vedúci učiteľ sa podieľa na vývoji nových štúdií a kvalifikačnej dokumentácie pre tento typ odborného vzdelávania. V roku 2006 získal diplom ECHA v meste Lahti vo Fínsku. V súčasnosti sa zameriava predovšetkým na rozvoj talentu a školenia v tejto oblasti. V roku 2016 získal titul Master in education (Med) so štúdiou o inovácii a kreativite v oblasti výroby nábytku v Holandsku. Výsledok tejto štúdie bol využitý v osnovách talentových programov v školách.

Péter Csermely,
Maďarsko
Európska rada pre vysoké schopnosti (ECHA)
Péter Csermely, /Maďarsko/
Európska rada pre vysoké schopnosti (ECHA)

Profil
Peter Csermely (57) je profesorom na Semmelweis University v Budapešti. Jeho hlavnou oblasťou štúdia je adaptácia komplexných sietí (www.linkgroup.hu). V roku 1995 spustil dr. Csermely úspešnú iniciatívu, ktorá doteraz poskytla výskumné príležitosti pre viac ako 10 000 nadaných stredoškolákov. V roku 2006 založil Hungarian National Talent Support Council (www.tehetseg.hu/en), ktorý vedie sieť na podporu talentu zahrňujúcu viac ako 200 000 členov. V roku 2012 sa stal predsedom European Council for High Ability, ktorý v roku 2015 vytvoril European Talent Support Network (www.echa.info), v súčasnosti pozostávajúci z viac ako 300 stredísk v 35 krajinách Európy a na viacerých ďalších kontinentoch. Je autorom a editorom 13 kníh (vrátane knihy Weak Links od vydavateľstva Springer), publikoval 270 štúdií s celkovým impaktom viac ako 750 a viac ako 7 000 zaznamenanými citáciami. Dr. Csermely bol členom zboru poradcov prezidenta Maďarska, je členom Maďarskej akadémie vied, Academie Europaea a nadácie Ashoka. Získal štipendium Fogartyho, Howarda Hughesa a Rockefellera. Je držiteľom Templetonovej ceny, ako aj ďalších národných a medzinárodných vyznamenaní a ocenení, vrátane Descartovej ceny Európskej únie za rok 2004.

Vladimír Dočkal,
Slovenská republika
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Vladimír Dočkal, /Slovenská republika/
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Profil
Vladimír pôsobí ako detský psychológ, dlhoročný výskumný pracovník, šéfredaktor odborného časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Medzi jeho profesijné záujmy patrí nadanie, tvorivosť, deti z minoritných skupín, psychologická metodológia a diagnostika. Taktiež pôsobí ako docent na Univerzite Komenského v Bratislave.

Alex Farrugia,
Malta
Ministerstvo školstva a zamestnanosti Maltskej republiky
Alex Farrugia, /Malta/
Ministerstvo školstva a zamestnanosti Maltskej republiky

Profil
Alexander Farrugia (nar. 1978) vyštudoval filozofiu a sociálnu históriu na Maltskej univerzite. 15 rokov pracoval ako novinár, z toho 7 rokov pôsobil ako šéfredaktor najväčších maltských novín vydávaných v maltskom jazyku. Ďalej pôsobil ako vedúci oddelenia pre komunikáciu v národnej agentúre na podporu investícií Malta Enterprise a v súčasnosti pracuje na Ministerstve školstva a zamestnanosti ako poradca štátneho tajomníka vo veciach zamestnanosti a vzdelávania (neformálne vzdelávanie). Je hosťujúcim profesorom sociálnej teórie a politiky na Fakulte sociálneho blahobytu Maltskej univerzity a tiež spoluzakladateľom mimovládnej inštitúcie Philosophy Sharing, ktorej cieľom je vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti filozofie a vytváranie priestoru pre filozofické diskusie. Publikoval viacero štúdií týkajúcich sa sociálnej histórie a sociálnej teórie. Je tiež autorom niekoľkých beletristických kníh v maltčine, angličtine a taliančine.

Diana Filip,
Belgicko
JA Europe
Diana Filip, /Belgicko/
JA Europe

Profil
Diana Filip je v súčasnej dobe zástupkyňou generálnej riaditeľky a viceprezidentkou oddelenia marketingu a rozvoja v JA Europe. Titul MBA získala na Vlerick School of Management Leuven a titul master v odbore európskej ekonomickej integrácie na Vrije Universiteit Brussels. Na začiatku svojej kariéry začala podnikať a viedla vlastnú firmu v Rumunsku. Potom sa presťahovala do Bruselu a pôsobila ako predsedníčka Európskeho študentského fóra a ako konzultantka v oblasti verejných záležitostí. Do JA Europe nastúpila v roku 2004.

Joan Freeman,
Spojené kráľovstvo
Univerzita Middlesex
Joan Freeman, /Spojené kráľovstvo/
Univerzita Middlesex

Profil
Profesorka Joan Freeman, PhD, Med, BSc, CPsychol, FBPsS, je svetovou expertkou na celoživotný rozvoj nadania a talentu. Získala čestné členstvo a ocenenie za celoživotné dielo od British Psychological Society, ocenenie za celoživotné dielo od organizácie Mensa International a čestné členstvo v College of Teachers. Je licencovanou psychologičkou s medzinárodne známou súkromnou praxou v Londýne zameranou na nadané deti. Joan Freeman je zakladajúcou predsedníčkou European Council for High Ability (ECHA), hosťujúcou profesorkou na Middlesex University v Londýne a vedúcou pracovníčkou v European Talent Centres. Je autorkou troch vládnych správ Spojeného kráľovstva o medzinárodnom vzdelávaní nadaných, ako aj 17 kníh určených pre akademických pracovníkov a rodičov a stoviek akademických a neakademických publikácií. Pôsobila ako šéfredaktorka časopisu High Ability Studies. Prednáša pre akademických pracovníkov, odborníkov z praxe a verejnosť po celom svete. Jej posledná kniha, Gifted Lives, opisuje súkromný život nadaných ľudí zapojených do jej 35-ročnej hĺbkovej komparatívnej štúdie. www.joanfreeman.com

Ben Hekkema,
Holandsko
MoccaAcademie
Ben Hekkema, /Holandsko/
MoccaAcademie

Profil
Ben Hekkema má skúsenosti v oblasti divadla a agogiky a v minulosti pôsobil ako tanečník, herec a učiteľ tanca. Neskôr sa začal špecializovať na manažment a poradenstvo. V súčasnosti vzdeláva mladých budúcich umelcov a učiteľov na školách v rôznych aspektoch umenia a kultúry.

Ján Hero,
Slovenská republika
Ministerstvo vnútra SR
Ján Hero, /Slovenská republika/
Ministerstvo vnútra SR

Profil
Jáno Hero v súčasnosti pracuje na Ministerstve vnútra SR v Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Jeho práca sa týka riadenia a odborných služieb v oblasti vzdelávania, bývania, sociálnych záležitostí, zdravia a bezpečnosti v súvislosti s rómskymi komunitami. Má dlhoročné skúsenosti s výučbou na základných a stredných školách, vrátane základných umeleckých škôl. Taktiež pracoval ako výskumník na Štátnom pedagogickom ústave, kde bol zodpovedný za vytváranie návrhov pedagogických materiálov pre základné a stredné školy, ako aj návrhov pilotných programov ďalšieho vzdelávania učiteľov. Absolvoval viacero programov v oblasti vzdelávania, vrátane profesionálneho výmenného programu Kancelárie pre vzdelávanie a kultúru Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických

Dylan Hyman,
Holandsko
Základná škola Day a Week School a stredná škola Spring High
Dylan Hyman, /Holandsko/
Základná škola Day a Week School a stredná škola Spring High

Profil
Pri práci s deťmi s kognitívnym talentom (často označovanými ako nadané alebo vysoko nadané deti) Dylan Hyman identifikovala veľkú priepasť medzi programami na „obohatenie“ týchto detí a realitou v triedach. Na podujatí TedX Amsterdam Education v roku 2013 vyzvala rodičov a učiteľov na presadzovanie implementácie prvkov tohto obohatenia pre holandské základné školy. Dylan je zástankyňou používania modelov ľahko dostupných pre učiteľov, akými sú aj Higher Order Thinking a zavedenie učenia riadeného žiakmi pomocou metód, ako napríklad 20 % času. V roku 2015 bola požiadaná o vybudovanie a výučbu na novej škole pre žiakov vo veku od 10 do 16 rokov v rozmanitej a multikultúrnej štvrti Amsterdamu. Spring High, škola s rôznorodými študijnými skupinami a dôrazom na projektové učenie (PBL), bola otvorená v auguste 2016.

Chew 'n lose,
Slovenská republika
Gymnázium Trebišovská 12 Košice
Chew 'n lose, /Slovenská republika/
Gymnázium Trebišovská 12 Košice

Profil
Chew 'n lose je študentská spoločnosť z Košíc, založená v septembri 2015 v rámci programu Junior Achievement. Táto spoločnosť je tvorená piatimi mladými talentmi, a to Alešom Manicom, Kristínou Kráľovskou, Petrou Pangrácovou, Patríciou Halászovou a Natáliou Hamadejovou. Títo študenti navrhli jedinečnú žuvačku na chudnutie “Chew ‘n lose”, s ktorou súťažili na viacerých národných a medzinárodných podujatiach. Vyhrali na najprestížnejšom medzinárodnom festivale študentských firiem v Rige. Momentálne sa snažia premeniť ich sen na realitu, využiť všetko, čo sa naučili v reálnom podnikaní a začať predávať ich produkt po celom svete.

Ella Cosmovici Idsøe,
Nórsko
Stavangerská univerzita
Ella Cosmovici Idsøe, /Nórsko/
Stavangerská univerzita

Profil
Dr. Ella Cosmovici Idsøe je profesorkou v Nórskom centre pre vzdelávacie prostredie a výskum správania vo vzdelávaní na University of Stavanger v Nórsku. Titul PhD. získala v roku 2006 v odbore Identifikácia a hľadanie talentu v rámci rôznych druhov vzdelávacích programov. Je autorkou knihy „Elever med Akademisk talnet I skolen” (Študenti s akademickým talentom na školách, Oslo: Cappelen Damm, 2014) a spoluautorkou knihy „Våre evnerike barn: En utfordring for skolen” (Naše nadané deti: výzva pre školu; Kristiansand: Fagbokforlaget, 2011). V súčasnosti spolupracuje na viacerých výskumných projektoch zameraných na nadanie. Má bohaté skúsenosti s prácou s nadanými a talentovanými deťmi a úpravou vzdelávacích metód pre ich potreby. Vyučuje predmety o nadaní v rámci prípravy učiteľov, bola školiteľkou viacerých diplomových prác o nadaní a poskytuje poradenstvo pre školy a denné vzdelávacie strediská týkajúce sa rozpoznania a podpory nadaných a talentovaných študentov.

Patricia Susan Jackson,
Kanada
Daimonov inštitút pre mimoriadné nadanie
Patricia Susan Jackson, /Kanada/
Daimonov inštitút pre mimoriadné nadanie

Profil
Susan Jackson je medzinárodne uznávanou expertkou na mimoriadne nadaných jednotlivcov. Je zakladateľkou Daimon Institute so sídlom vo White Rock, Britská Kolumbia, Kanada. Inštitút má medzinárodnú pôsobnosť, poskytuje psychoterapiu a vzdelávacie poradenstvo pre celkový rozvoj mimoriadne nadaných jednotlivcov. Susan má 15-ročné skúsenosti vo funkcii správcu vzdelávacích programov pre nadaných jednotlivcov, publikuje veľké množstvo článkov v recenzovaných časopisoch, učebniciach a je autorkou dvoch dokumentárnych filmov s medzinárodným uznaním venujúcich sa tejto tematike. Susan je tiež členkou poradného výboru neziskovej organizácie SENG (Podpora emocionálnych potrieb nadaných jednotlivcov) a pôsobila na viacerých vedúcich pozíciách v Národnej asociácii pre nadané deti (NAGC). Vyvinula model integrálneho prístupu k nadaným jednotlivcom, založený na 25 rokoch hĺbkovej psychoterapie, výskumu a poradenstva s mimoriadne nadanými jednotlivcami. Model je multimodálny keďže sa venuje téme nadaných jednotlivcov zo všetkých hľadísk, a to intelektuálneho, emocionálneho, morálneho , duchovného, sociálneho, fyzického, z hľadiska veľkosti talentu, komunikatívnych schopností a mnohých ďalších. Susan poskytuje poradenstvo po celom svete a pravidelne prednáša na národných a medzinárodných konferenciách a workshopoch.

Linda Jarvin,
Francúzsko
Akadémia vied v Paríži
Linda Jarvin, /Francúzsko/
Akadémia vied v Paríži

Profil
Doktorka Linda Jarvin je dekankou Paris College of Art (Francúzsko) a docentkou na Tufts University (MA, USA). Titul PhD. získala na University of Paris V v odbore kognitívnej psychológie a absolvovala postgraduálne štúdium na univerzite Yale (USA). Jej výskum a publikácie sa zameriavajú na oblasť vzdelávania a rozvoja talentu, vrátane sféry divadelného a výtvarného umenia. Má bohaté skúsenosti v oblasti tvorby študijných plánov, prípravy učiteľov a pedagogických pracovníkov vyššieho školstva v oblasti profesionálneho rozvoja, hodnotenia študentov, programového hodnotenia vzdelávania a zabezpečovania kvality vysokoškolských inštitúcií. Linda okrem toho navrhla, implementovala a riadila viacero veľkých projektov v oblasti zdravia a vzdelávania v subsaharskej Afrike.

Jari Jokinen,
Fínsko
Odborová organizácia Akademických inžinierov a architektov TEK
Jari Jokinen, /Fínsko/
Odborová organizácia Akademických inžinierov a architektov TEK

Profil
Jari Jokinen je v súčasnosti riaditeľom pre politiku vzdelávania a zamestnanosti v profesijnej organizácii Academic Engineers and Architects in Finland TEK, ktorá má približne 73 000 členov. V minulosti taktiež pracoval na viacerých iných pozíciách v oblasti rozvoja vysokoškolského vzdelávania a vysokých škôl na národnej a medzinárodnej úrovni. Predtým pôsobil ako riaditeľ v oblasti rozvoja na Aalto University. Ako vedúci projektu na Aalto University a na fínskom ministerstve školstva bol zodpovedný za prípravu a implementáciu transformačného programu na zlúčenie Helsinki University of Technology, Helsinki School of Economics a University of industrial Art Helsinki do novej Aalto University v roku 2010. Pracoval tiež ako poradca na ministerstve školstva a poradca v Stálom zastúpení Fínska pri Európskej únii. Počas fínskeho predsedníctva v Rade EÚ bol predsedom Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ.

Ivo Jupa,
Česká republika
AISIS
Ivo Jupa, /Česká republika/
AISIS

Profil
Ivo je v súčasnej dobe partnerom v spoločnosti CSR Consult, ktorá spája a vyzýva podniky, aby sa zaoberali otázkami a problémami spoločnosti pri súčasnom udržaní ekonomických ziskov. V minulosti pracoval v oblasti vzdelávania ako učiteľ, expert na odbornú prípravu v zamestnaní, riaditeľ na Ministerstve školstva so zodpovednosťou za plánovanie a implementáciu štrukturálnych fondov EÚ do oblasti vzdelávania a vedy v Českej republike, bol členom tímu hlavného vyjednávača Českej republiky s Európskou komisiou a zástupcom Českej republiky v skupine na vysokej úrovni a vo vzdelávacom výbore Rady EÚ. Od roku 2009 pracoval pre Národný ústav pre vzdelávanie ako riaditeľ Národnej sústavy kvalifikácií, kde bol zodpovedný za spustenie a riadenie národného projektu implementujúceho spoločný kvalifikačný rámec do českého systému vzdelávania a trhu práce. Od roku 2015 pôsobí ako externý poradca ministra práce a sociálnych vecí a podpredsedu vlády pre vedu, výskum a inovácie. Je spoluzakladateľom dvoch neziskových organizácií so zameraním na vzdelávanie – New Economics (2008) a Aisis (2000), kde je aj členom predstavenstva.

Mojca Juriševič,
Slovinsko
Ľubľanská univerzita
Mojca Juriševič, /Slovinsko/
Ľubľanská univerzita

Profil
Mojca Juriševič, PhD., je docentkou psychológie vzdelávania na University of Ljubljana v Slovinsku. Jej výskum je zameraný predovšetkým na motiváciu k učeniu, vzdelávanie nadaných a profesionálny rozvoj budúcich učiteľov. Je zakladajúcou riaditeľkou Centra pre výskum a podporu nadania na Pedagogickej fakulte University of Ljubljana, uznaného za Európske talentové centrum v rámci European Talent Support Network. Mojca Juriševič je spoluautorkou kapitoly o vzdelávaní nadaných vo White Paper on Education in the Republic of Slovenia (2011). Je národnou delegátkou vo World Council for Gifted and Talented Children a taktiež predsedníčkou sekcie psychológov vo vzdelávaní v rámci Slovinskej asociácie psychológov.

Tintti Karppinen,
Fínsko
Fínska asociácia vzdelávania v odbore divadla
Tintti Karppinen, /Fínsko/
Fínska asociácia vzdelávania v odbore divadla

Profil
Tintti Karppinen je učiteľkou divadla so zameraním na využitie divadla ako učebnej metódy, aktivity a divadelné hry vo vzdelávaní, simulácie každodenných situácií (sociodrama), komunikačné schopnosti a využívanie divadla na rozvoj harmonického spolunažívania. Od roku 1975 sa venuje školeniu učiteľov (rôznych predmetov a stupňov), zdravotných sestier, sociálnych pracovníkov a pod. na univerzitách a v rôznych inštitútoch a odborových organizáciách. Organizuje školenia personálu v organizáciách a firmách a viac ako desať rokov taktiež organizovala pravidelné týždňové workshopy pre celé rodiny od malých detí až po starých rodičov. Každý workshop mal špeciálnu tému, ktorú rozvíjal prostredníctvom hudby, výtvarného umenia, divadla a rôznych aktivít. Taktiež vedie aj kurzy pre utečencov a imigrantov a ich učiteľov: Ako využívať divadlo pri kultúrnej výmene a pri vyučovaní a učení sa nového jazyka. Tintti sa zapája do aktivít viacerých národných a medzinárodných organizácií. Od roku 2012 pôsobí v asociácii FIDEA ako čestná predsedníčka a v období rokov 1974 – 2016 tu pôsobila ako predsedníčka, podpredsedníčka a kontaktná osoba pre styk so zahraničím v rámci Výkonného výboru. Taktiež pôsobila v asociácii IDEA (International Drama/Theatre & Education Association) ako členka výkonného výboru (1995 – 1998), podpredsedníčka (1998 – 2001), podpredsedníčka výboru valného zhromaždenia (2001 – 2004 a 2004 – 2007) a podpredsedníčka výboru pre účtovníctvo (2007 – 2010 a 2010 – 2013). Od roku 2006 taktiež pôsobí ako koordinátorka v IDEA Europe. Od roku 1998 pôsobí ako zástupkyňa IDEA v UNESCO a prednáša na kongresoch a regionálnych seminároch zameraných na umenie vo vzdelávaní po celom svete.

Stuart Kehoe,
Írsko
Centrum pre nadanú mládež, Írsko
Stuart Kehoe, /Írsko/
Centrum pre nadanú mládež, Írsko

Profil
Stuart pracuje od roku 2007 v Centre pre talentovanú mládež v Írsku, kam pôvodne nastúpil ako učiteľ astronómie pre deti od 6 do 17 rokov pričom si súčasne dokončoval magisterské štúdium experimentálnej fyziky. Následne začal v rámci tohto centra pracovať v oblasti administratívy a IT podpory a bol zapojený do rozširovania možností on-line vzdelávania pre študentov. V súčasnosti pracuje na získaní univerzitného titulu v odbore Pedagogické vedenie so zameraním na rozvoj on-line vzdelávacích programov pre študentov Centra pre talentovanú mládež. Vo svojich výskumoch sa venuje hlavne on-line vzdelávaniu a vzdelávacím technológiám s prepojením na oblasť vzdelávania nadaných.

Vladimir Kvetan,
Grécko
Cedefop – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
Vladimir Kvetan, /Grécko/
Cedefop – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

Profil
Vladimír Kvetan pracuje ako expert na Oddelení zručností a pracovného trhu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop). Jeho hlavná náplň práce sa týka projektov predpovedania dopytu a ponuky zručností v Európe a zisťovania informácií o trhu práce prostredníctvom monitorovania internetových pracovných ponúk. Predtým, ako začal pracovať pre Cedefop, pôsobil Vladimír na Ekonomickom Ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Jeho práca sa týkala makroekonomického modelovania, analýz trhu práce a analýz regionálneho rozvoja. Zúčastnil sa viacerých výskumných projektov súvisiacich s kľúčovými reformami politík a prechodom a prispôsobením na slovenskom trhu práce. Spolu so svojím tímom vyvinul prvý model dopytu na trhu práce na Slovensku.

Jolana Laznibatová,
Slovenská republika
Univerzita Middlesex
Jolana Laznibatová, /Slovenská republika/
Univerzita Middlesex

Profil
Jolana Laznibatová je riaditeľkou Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia a zároveň pracuje aj ako výskumný pracovník. Problematike nadania sa na Slovensku začala venovať ako prvá. V roku 1993 vypracovala Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti, na základe ktorého bola otvorená prvá škola pre intelektovo nadaných žiakov v Bratislave. Je autorkou vzdelávacieho programu – Program APROGEN pre vzdelávanie a podporovanie nadaných žiakov od 5 do 18 rokov. Podľa tohto programu pracuje na Slovensku celá sieť škôl s triedami na vzdelávanie nadaných detí, ktorých je koordinátorkou. Výskumne sa venovala problematike osobnostných charakteristík nadaných žiakov, otázkam nadaných detí s ADHD a Aspergerovým syndrómom. V rámci výskumu nadaných rieši aktuálne otázky zvládania a životnej spokojnosti nadaných adolescentov. Je organizátorkou 6 medzinárodných konferencií so zameraním na rozšírenie poznatkov z problematiky nadania, tak pre pedagógov a psychológov, ako i rodičov a širšiu verejnosť. Ako psychológ sa angažuje v oblasti poradenského servisu pre nadané deti a ich rodičov. Založila Klub absolventov školy, úzko spolupracuje s bývalými žiakmi školy, ktorí tvoria samostatný výskumný súbor zabezpečujúci informácie o zaradení sa nadaných do reálneho života. Je autorkou, resp. spoluautorkou mnohých odborných článkov a publikácií o problematike nadania (Psychológia nadania (1987), Spoznajte nadané dieťa (2003), Talent Development Around The World (2013)). Najdôležitejšie sú jej monografie, vytvorené na základe 25-ročných odborných skúseností: Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelanie a podpora (2001), Nadaný žiak na základnej, strednej a vysokej škole (2012). Za dlhodobé vynikajúce výsledky v oblasti starostlivosti o nadaných získala titul Slovenka roka 2016 za vzdelávanie a rozvoj mladých talentov.

Diane Montgomery,
Spojené kráľovstvo
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave
Diane Montgomery, /Spojené kráľovstvo/
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave

Profil
Profesorka Diane Montgomery je medzinárodnou expertkou na problematiku podpriemerných výsledkov, nadania a špeciálnych potrieb. Na tieto témy prednášala v Austrálii, USA, Európe a Spojenom kráľovstve a je autorkou viac ako 30 kníh o nadaní, podpriemerných výsledkoch, dvojitej výnimočnosti, dyslexii, problémoch správania, pomalšie sa učiacich žiakoch, hodnotení, pozorovaní tried, študijných zručnostiach a stratégiách učenia. V roku 2015 vyšla jej posledná kniha Giftedness and Special Educational Needs: Supporting Dual and Multiple Exceptionality (Nadanie a špeciálne vzdelávacie potreby: Podpora dvojitej a viacnásobnej výnimočnosti). Je kvalifikovanou učiteľkou, pedagogičkou v oblasti vzdelávania učiteľov a licencovanou psychologičkou. Vytvorila a viedla dištančné magisterské študijné programy v oblasti rozvoja všeobecného vzdelávania, špecifických porúch učenia a špeciálnych potrieb vzdelávania na Middlesex University, kde pôsobila ako vedúca katedry pedagogiky a dekanka Fakulty pedagogiky a scénických umení.

Szilvia Németh,
Maďarsko
Centrum pre riadenie znalostí a výskum v oblasti vzdelávania T-Tudok
Szilvia Németh, /Maďarsko/
Centrum pre riadenie znalostí a výskum v oblasti vzdelávania T-Tudok

Profil
Szilvia Németh je riaditeľkou T-Tudok Centre for Knowledge Management and Educational Research v Budapešti. Získala titul MPhil v oblasti vzdelávania na University of Cambridge. Zapojila sa a viedla viacero národných a medzinárodných výskumných projektov zameraných na rovnosť vo vzdelávaní a na zabezpečenie rovnosti prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre Rómov. Pracovala ako odborník v oblasti vzdelávania v Cluster on Access and Social Inclusion in Lifelong Learning v rámci Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru a tiež ako externý odborník Rómskeho vzdelávacieho fondu. Od roku 2013 pracuje na implementácii programu Creative Partnerships v Maďarsku je zapojená aj do projektu OECD CERI s názvom „Hodnotenie vývoja zručností v oblasti kreativity a kritického myslenia vo vzdelávaní“.

Ian Oliver,
Írsko
Centrum pre tvorivú prax
Ian Oliver, /Írsko/
Centrum pre tvorivú prax

Profil
Ian má viac ako 15-ročnú manažérsku a podnikateľskú prax v oblasti umenia, kreativity a technológie a 4-ročnú prax v oblasti spolupráce s miestnymi vládami, miestnymi podnikateľskými a umeleckými organizáciami, univerzitami, podnikmi a komunitnými skupinami v celom Írsku. Kontroloval a zapájal umeleckú a tvorivú komunitu vo vybraných geografických oblastiach. V súčasnej dobe pracuje v odbore poradenstva a navrhovania udržateľných projektov, ktoré vyžívajú umenie a kreativitu ako hlavnú hnaciu silu na ovplyvnenie udržateľnej hospodárskej a spoločenskej zmeny. Taktiež vyučuje a vedie odbornú prípravu na umelecké a tvorivé podnikanie pre dospelých a vysokoškolákov. V roku 2009 založil spoločne s Monikou Sapielak Centrum pre tvorivú prax – Centre for Creative Practices (CFCP). Počas práce s viac ako 1500 tvorivými jednotlivcami a kreatívnymi organizáciami po celom Írsku si uvedomili, že v celom kreatívnom sektore chýba odborná príprava v oblasti základného podnikania a podnikateľských zručností, ktoré sú potrebné na udržanie kariéry. Viac informácií o Ianovej práci v Centre pre tvorivú prax nájdete na: www.cfcp.ie.

Emília Petríková,
Slovenská republika
študentka medicíny, Karlova univerzita v Prahe
Emília Petríková, /Slovenská republika/
študentka medicíny, Karlova univerzita v Prahe

Profil
Slovenská vedkyňa Emília Petríková má 21 rokov a venuje sa výskumu v oblasti onkológie. Je študentkou medicíny na Karlovej Univerzite v Prahe. Skúsenosti získala na klinike Mayo, University of California, Berkeley v USA, ako aj na University of Heidelberg v Nemecku. Výskumu sa venuje už od štrnástich rokov. Jej práca o účinku aspirínu ako pomocného liečiva pri liečbe rakoviny vzbudila veľký záujem a získala za ňu viacero medzinárodných ocenení, vrátane Špeciálnej ceny zo súťaže Európskej únie pre mladých vedcov a striebornej medaily na Medzinárodnej olympiáde mladých výskumníkov (IYIPO). Emília tiež reprezentovala Európsku úniu na najväčšej medzinárodnej vedeckej súťaži Intel ISEF. Popri výskume a štúdiu organizuje viacero medzinárodných vedeckých podujatí, prednáša na vysokej škole a recenzuje publikácie v oblasti medicíny.

Pirkko Pyörälä,
Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, Európska komisia
Pirkko Pyörälä, /Európska komisia/
Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, Európska komisia

Profil
Pirkko Pyörälä je pracovníčkou pre oblasť politiky na oddelení pre odborné vzdelávanie a prípravu, učňovské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie. Pôsobila na rôznych postoch v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane výmenných programov Leonardo da Vinci a Erasmus. Pred nástupom do Európskej komisie pracovala ako medzinárodná koordinátorka na vysokej škole vo Fínsku.

Piotr Pluta,
Švajčiarsko
Cisco Systems
Piotr Pluta, /Švajčiarsko/
Cisco Systems

Profil
Piotr začal svoju kariéru v spoločnosti Cisco pred desiatimi rokmi, keď sa stal súčasťou európskeho vedúceho tímu pre strednú a východnú Európu, ktorý bol v tom čase vytvorený za účelom podpory podnikového rastu. Od roku 2012 pôsobí ako riaditeľ Cisco Corporate Affairs pre Európu, Stredný východ, Afriku a Rusko a do jeho kompetencií spadajú programy spoločenskej zodpovednosti spoločnosti v Európe (Cisco CSR). Programy Cisco CSR zahŕňajú oblasť riadenia a etiky, dodávateľského reťazca, sociálneho a environmentálneho firemného dopadu. Kľúčovými oblasťami vplyvu Cisco CSR v Európe sú vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a hospodársky rozvoj. V období rokov 2008 až 2012 pôsobil ako manažér pre miestnu samosprávu na oddelení verejnej správy so zameraním na strednú Európu a na rozvíjajúce sa trhy Európy, Strednej Ázie a Afriky. V danom období dosiahlo toto oddelenie pre verejný sektor novú úroveň spolupráce s vládnymi organizáciami a podnikmi. Jeho hlavné kompetencie a skúsenosti sa týkajú oblasti digitalizácie vlády, rozvoja e-spoločnosti a transformácie zdravotníctva a školstva. Počas svojho pôsobenia na pozícii generálneho riaditeľa Cisco pre pobaltské krajiny v rokoch 2005 až 2008 úzko spolupracoval s vládami Litvy, Lotyšska a Estónska (premiéri Estónska a Litvy dokonca navštívili centrálu Cisco v San José za účelom prediskutovania zmien v ich krajinách). Na začiatku jeho pôsobenia v Cisco sa ako člen riadiaceho tímu pre strednú a východnú Európu podieľal na budovaní vedúceho tímu a na návrhu a implementácii podnikového investičného modelu. Pred nástupom do spoločnosti Cisco získal Piotr skúsenosti na viacerých vedúcich pozíciách. Pracoval ako obchodný riaditeľ pre Poľsko a taktiež viedol oddelenie ľudských zdrojov pre strednú a východnú Európu v spoločnosti Ford Motor Company. Na začiatku svojej kariéry pôsobil v spoločnostiach Coca-Cola a Eli Lilly, kde získal medzinárodné skúsenosti. Má manažérske skúsenosti zo štyroch rôznych oblastí, a to farmaceutického priemyslu, oblasti rýchloobrátkového tovaru, automobilového a high-tech priemyslu. Medzi jeho kompetencie patrí budovanie a vedenie vysoko výkonných tímov, podporovanie manažérov a vedúcich pracovníkov a návrh a realizácia politík a infraštruktúr. Tieto skúsenosti mu pomáhajú pri budovaní vzťahov s vládami, mimovládnymi organizáciami a priemyslom. Piotr je absolventom programu Innovation for Economic Development na Harvard University a tiež absolventom programu Leading growth – Executives Education Stanford University. Okrem toho ukončil štúdium medicíny v Poľsku. Tieto východiská mu umožňujú sebarealizovať sa ako dôveryhodný poradca vlád a popredných predstaviteľov hospodárskej sféry.

Martin Putala,
Slovenská republika
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Martin Putala, /Slovenská republika/
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Profil
Martin Putala je docentom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie prednášky zo základnej a pokročilej organickej a fyzikálnej organickej chémie. Zároveň sa venuje aj výskumu v oblasti organickej syntézy (vývoj regio- a stereoselektívneho priebehu cross-couplingových reakcií; príprava nových axiálne chirálnych ligandov, chiroptických prepínačov a materiálov pre organickú elektroniku; vzťah medzi štruktúrou a vlastnosťami organických zlúčenín) a zastáva funkciu predsedu Rady vysokých škôl Slovenskej republiky. Martin Putala vyštudoval anorganickú a organickú chémiu na Univerzite Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium absolvoval na Moskovskej štátnej univerzite v odbore organoprvková chémia a zúčastnil sa dvoch postdoktorandských pobytov na univerzitách v Ženeve a Regensburgu. Okrem výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje aj objavovaniu mladých talentov v oblasti vedy. Pôsobí taktiež ako predseda Slovenskej komisie chemickej olympiády a člen Riadiaceho výboru medzinárodnej chemickej olympiády.

Yoomi Renström,
Belgicko
Európsky výbor regiónov
Yoomi Renström, /Belgicko/
Európsky výbor regiónov

Profil
Yoomi Renström je od roku 2010 starostkou obce Ovanåker vo Švédsku. Vyštudovala literatúru, psychológiu, informácie a komunikáciu na University of Uppsala. V štúdiách pokračovala na University of Falun, kde získala kvalifikáciu na post riaditeľa školy. Predtým, ako sa stala političkou, pracovala s ľuďmi so zdravotným postihnutím ako členka personálu a neskôr ako manažérka. Je predsedníčkou okresnej rady Švédskej sociálno-demokratickej strany v okrese Gävleborg a členkou Medzinárodného výboru švédskej asociácie miestnych úradov a regiónov (SALAR). V rokoch 2005 až 2006 pôsobila ako členka ústavného výboru švédskeho parlamentu. V rokoch 2006 až 2010 viedla opozíciu v samospráve Ovanåker a od roku 2006 je členkou európskeho Výboru regiónov. Taktiež pôsobí v Kongrese Rady Európy ako zástupkyňa Komory regiónov a ako náhradníčka vo Výbore pre aktuálne otázky.

Jozef Ristvej,
Slovenská republika
Žilinská univerzita
Jozef Ristvej, /Slovenská republika/
Žilinská univerzita

Profil
Jozef Ristvej pôsobí od októbra 2014 ako prorektor Žilinskej univerzity pre medzinárodné vzťahy a marketing. V roku 2007 získal titul PhD. v odbore krízový manažment na Žilinskej univerzite, kde následne pôsobil ako odborný asistent a po úspešnej habilitácii v roku 2014 získal miesto docenta na Katedre krízového manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity. V roku 2010 získal štipendium Ruth Crawford Mitchell v Center for Disaster Management na Graduate School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh. Zaoberá sa problematikami podpory informačných systémov a technológií na podporu rozhodovania v krízovom manažmente. Pre rok 2012/2013 bol menovaný Európskou komisiou za veľvyslanca na Slovensku pre 25. výročie programu Erasmus v Európskej únii. Je autorom viacerých článkov publikovaných v Európe a vo svete. Taktiež je členom viacerých vedeckých projektových tímov, ako aj asociácie ISCRAM (Information Systems for Crisis Response and Management) so sídlom v Bruseli a The Society for Science and Public so sídlom vo Washingtone, D.C., USA. Vo svojom voľnom čase sa venuje popularizácii vedy medzi mladými ľuďmi. Je riaditeľom prestížnej súťaže žiakov stredných a základných škôl, Festivalu vedy a techniky AMAVETu (na vyhľadávanie talentov vo vede a technike medzi stredoškolákmi) a národným koordinátorom súťaže Európskej komisie na Slovensku, EUCYS.

Dana Rušinová,
Slovenská republika
Nadácia pre deti Slovenska
Dana Rušinová, /Slovenská republika/
Nadácia pre deti Slovenska

Profil
Dana Rušinová je výkonnou riaditeľkou Nadácie pre deti Slovenska a prezidentkou Koalície pre deti Slovensko, odborníčkou v oblasti práv a potrieb detí a mladých ľudí. Nadácia prostredníctvom svojich grantov, vzdelávacích projektov a advokácie podporuje rôzne aktivity pre všetky skupiny detí a mladých ľudí s prístupom rešpektujúcim individuálne potreby a podporujúcim rozvoj individuálneho potenciálu (talentu) každého dieťaťa a mladého človeka, rovnako ako inštitucionálny rozvoj mimovládnych organizácií. Dana je zodpovedná aj za strategický a programový rozvoj a advokáciu. Vzdelávacie projekty nadácie sú zamerané na posilnenie zručností profesionálov pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, najmä učiteľov a podporujúce inkluzívne vzdelávanie v SR. Koalícia je platformou MVO na presadzovanie detských práv podľa Dohovoru o právach dieťaťa (CRC). Dana bola iniciátorkou vytvorenia Koalície. Viedla tím expertov pri príprave Doplnkovej správy o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa na Slovensku (2007 – 2015) a aj delegáciu, ktorá predložila správu Výboru pre práva dieťaťa v Ženeve v októbri 2015. Je členkou Správnej rady Eurochildu, európskej platformy MVO na presadzovanie detských práv. Je tiež komunálnou političkou so zameraním na deti a mladých ľudí.

Clare Ryan,
Írsko
stredná škola St. Leo’s College
Clare Ryan, /Írsko/
stredná škola St. Leo’s College

Profil
Clare Ryan je riaditeľkou dievčenskej katolíckej strednej školy St. Leo’s College v meste Carlow v Írsku. Pracovala na rôznych kľúčových pozíciách v oblasti vzdelávania, napríklad ako styčná koordinátorka pre domov, školu a komunitu, národná koordinátorka pre iniciatívu študentov s predčasne ukončenou školskou dochádzkou (vo veku 8 – 15 rokov) a asistentka národného koordinátora pre Rozvoj vedenia na školách, pričom bola zodpovedná za oblasť sociálneho začlenenia. Clare pracovala taktiež ako generálna riaditeľka National Educational Welfare Board – štatutárneho orgánu, ktorý sa zaoberá prijatím zákona o zabezpečení vzdelávania. Naďalej pracuje v oblasti odborného rozvoja učiteľov, v rámci ktorej sa venuje uľahčovaniu práce novovymenovaným riaditeľom a zástupcom riaditeľov a zároveň prednáša a doučuje na postgraduálnom študijnom programe Pedagogické vedenie a na magisterskom študijnom programe v odbore Vzdelávanie na National University of Ireland v Maynooth. Clare pôsobila ako zástupkyňa Oddelenia pre vzdelávanie a zručnosti v tematickej pracovnej skupine EÚ zameranej na predčasné ukončenie školskej dochádzky. Prednášala na viacerých konferenciách v Európe, pričom naposledy mala prejav na tému predčasného ukončenia školskej dochádzky na Európskom fóre o vzdelávaní, odbornej príprave a mládeži (Fórum EETY 2015) v Bruseli. Tento prejav vychádzal z hlavných zistení pracovnej skupiny pre školskú politiku a riešil otázku predchádzania predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a podpory školských úspechov všetkých žiakov zavedením aktivít zameraných na spoluprácu.

Kenneth Ryan,
Slovenská republika
KPMG Slovakia
Kenneth Ryan, /Slovenská republika/
KPMG Slovakia

Profil
Kenneth je Riadiacim partnerom KPMG na Slovensku. Narodil sa v Írsku a už viac ako 15 rokov žije v Bratislave. Je členom Írskeho inštitútu autorizovaných účtovníkov. Kenneth bol súčasťou postupnej transformácie slovenskej ekonomiky zo stavu po roku 1989, cez vlnu privatizácií, až po súčasné zameranie na znalostnú ekonomiku. Má rozsiahle odborné znalosti nadobudnuté spoluprácou s vedúcimi globálnymi spoločnosťami, ktoré sa etablovali na Slovensku. Navyše, počas svojej kariéry riadil viac ako 300 transakcií v oblasti fúzií a akvizícií. Celkovo má viac ako 20 rokov profesijných skúseností so širokým spektrom oblastí – od overovania účtovných uzávierok až po vytváranie náležitých štruktúr riadenia. Kennethove skúsenosti s prácou v korporácii boli v posledných rokoch rozšírené o mentoring zakladateľov startup-ov a scaleup-ov, čo viedlo k prepojeniu korporátnych a startupových nápadov. V roku 2012 založil iKid – vzdelávací program určený pre žiakov slovenských základných škôl vo veku 10 – 14 rokov. Cieľom iKid je prispieť k tomu, aby slovenskí podnikatelia zajtrajška začali rozvíjať svoj potenciál už dnes.

Monika Sapielak,
Írsko
Centrum pre tvorivú prax, ArtConnected
Monika Sapielak, /Írsko/
Centrum pre tvorivú prax, ArtConnected

Profil
Monika je ocenená kultúrna manažérka, producentka, kurátorka, pedagogička, mentorka, podnikateľka a výskumníčka s 25-ročnou praxou výkonnej riaditeľky a tiež vedúcej osobnosti v oblasti kultúry na európskej úrovni. Získala cenu za zásluhy pre poľskú kultúru, ktorú jej udelilo Ministerstvo kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky a taktiež je držiteľkou ceny Fondu Arthura Guinessa. Je zakladateľkou a výkonnou riaditeľkou technologickej platformy ArtConnected, ktorá spája tvorivé príležitosti s talentom. Je spoluzakladateľkou a výkonnou riaditeľkou Centra pre tvorivú prax (Centre for Creative Practices) v Dubline, ktoré poskytuje programy odbornej prípravy v oblasti kreatívneho podnikania a organizuje ročné multidisciplinárne a multikultúrne vysielania s názvom „Nové hlasy Írska“ (New Voices of Ireland). Monika organizuje vysielanie „Nové hlasy Írska“ so zameraním na integrovanie, podporu a odborné vedenie umelcov z prostredia migrantov, experimentálnych a začínajúcich umelcov (viac ako 750 podujatí a viac ako 16 000 poslucháčov). V minulosti taktiež založila a viedla ArtPolonia, pracovisko pre medzikultúrnu spoluprácu a výmenu, podporujúce poľsko-írsku medzikultúrnu výmenu (50 podujatí a viac ako 10 000 účastníkov). Monika prednáša, píše a propaguje kľúčové myšlienky na konferenciách, pre médiá a ako hosťujúca lektorka na rôznych akademických inštitúciách. Publikovala články a štúdie v Írsku, Poľsku a Nemecku, v ktorých obhajuje kultúrnu a spoločenskú zmenu, snaží sa ovplyvniť kultúrnu politiku a podporuje podnikateľské vzdelávanie v kreatívnom sektore.

Johanna Stahl,
Rakúsko
Rakúske centrum a podporné stredisko pre nadaných a talentovaných (ÖZBF)
Johanna Stahl, /Rakúsko/
Rakúske centrum a podporné stredisko pre nadaných a talentovaných (ÖZBF)

Profil
Johanna Stahl vyštudovala psychológiu na University of Jena a v roku 2010 získala doktorský titul v oblasti kognitívnych neurovied. Momentálne pôsobí ako postdoktorálna výskumníčka v Austrian Research and Support Center for the Gifted and talented (ÖZBF) v Salzburgu. Jej práca sa zameriava na vplyvy a dlhodobé prínosy rôznych podporných modelov pre nadaných študentov, ako aj na vývoj diagnostických prístupov pre vzdelávanie nadaných. Dr. Johanna Stahl je členkou iPEGE (International Panel of Experts for Gifted Education) a zastupuje ÖZBF, Európske talentové centrum v Rakúsku v European Talent Support Network.

Margaret Sutherland,
Spojené kráľovstvo
Univerzita Glasgow
Margaret Sutherland, /Spojené kráľovstvo/
Univerzita Glasgow

Profil
Margaret Sutherland je vysokoškolskou pedagogičkou v oblasti inkluzívneho vzdelávania na University of Glasgow v Škótsku, Spojené kráľovstvo. Je riaditeľkou Scottish Network for Able Pupils a zástupkyňou riaditeľa Centre for Research and Development in Adult and Lifelong Learning na University of Glasgow. Má 34-ročnú prax vo výučbe na všeobecných základných školách, podpore správania a v poslednom období aj vo vysokoškolskom vzdelávaní. Publikovala články v oblasti vzdelávania nadaných a talentovaných a je tiež autorkou kníh Gifted and Talented in the Early Years a Developing the Gifted and Talented Young Learner. Jej prvá kniha vyšla v súčasnosti už v druhom vydaní a bola preložená do nemčiny a slovinčiny. Je taktiež členkou všeobecného výboru European Council for High Ability a výkonného výboru World Council for Gifted and Talented Children. Margaret je členkou redakčnej rady časopisu Journal of Educational Policy, ktorý vydáva Korean Educational Development Institute. Pravidelne prednáša hlavné príspevky na konferenciách a vedie kurzy, workshopy a semináre v celom Spojenom kráľovstve, pričom taktiež dostala viacero pozvaní na prácu s pedagógmi a študentmi v zahraničí, napríklad v Tanzánii, Malawi, Kórei, USA, Slovinsku, Holandsku, Poľsku, Nemecku, Luxemburgu a Dánsku.

Kirsi Tirri,
Fínsko
Helsinská univerzita / Fínska akadémia vied a umenia
Kirsi Tirri, /Fínsko/
Helsinská univerzita / Fínska akadémia vied a umenia

Profil
Dr. Kirsi Tirri je profesorkou v oblasti vzdelávania a výskumnou riaditeľkou na Katedre vzdelávania učiteľov na University of Helsinki vo Fínsku. Okrem toho je predsedníčkou Fínskej akadémie vied a doktorandského programu SEDUCE (Škola, Vzdelávanie, Kultúra a Spoločnosť). Taktiež je hosťujúcou akademickou pracovníčkou na Stanford Center of Adolescence, USA. V období rokov 2008 – 2012 bola predsedníčkou ECHA a v období 2010 – 2013 bola predsedníčkou SIG International Studies na AERA (American Educational Research Association). Jej výskum sa zameriava na školskú pedagogiku, morálnu a náboženskú výchovu, vzdelávanie nadaných, vzdelávanie učiteľov a medzikultúrne štúdie. Publikovala 12 monografií a viacero článkov v časopisoch zameraných na danú problematiku. Zároveň je členkou redakčnej rady 13 časopisov v oblasti vzdelávania. Viedla 20 doktorandských dizertačných prác v oblasti vzdelávania a teológie a bola mentorkou mnohých postdoktorandov, ktorí v súčasnosti pôsobia ako profesori a výskumní pracovníci v oblasti vzdelávania. Taktiež viedla fínsky tím vo viacerých národných a medzinárodných výskumných projektoch. Viac o jej práci sa dozviete na stránke: http://www.helsinki.fi/~ktirri.

Ramona Uhl,
Rakúsko
Univerzita aplikovaných vied, Linz
Ramona Uhl, /Rakúsko/
Univerzita aplikovaných vied, Linz

Profil
Mag. Ramona Uhl, MBA, je profesorkou na ústave odborného vzdelávania University of Applied Sciences v Linzi v Rakúsku. Po získaní pracovných skúseností v sektore voľného hospodárstva a bankovníctva pôsobila mnoho rokov ako pedagogická pracovníčka na odborných školách, univerzite aplikovaných vied v oblasti technických vied a prednášala na Johann Kepler University v Linzi v Rakúsku. Jej hlavné profesijné záujmy a výskum sú zamerané na rozvoj profesionality pedagógov v medzinárodnom kontexte, tvorbu a realizáciu rôznych projektov na identifikovanie a podporu nadanej mládeže, využitie simulácie a duálne vzdelávanie nadaných študentov.

Piet Van de Craen,
Belgicko
Vrije Universiteit Brussel
Piet Van de Craen, /Belgicko/
Vrije Universiteit Brussel

Profil
Piet Van de Craen, PhD., je profesorom na Vrije Universiteit Brussel v Belgicku. Jeho výskum je zameraný na viacjazyčnosť a viacjazyčné vzdelávanie v európskom a medzinárodnom kontexte s dôrazom na implicitné vzdelávanie ako spôsob rozvíjania kongnitívnych a neurovedných aspektov u študentov. Je spoluzakladateľom European Language Council (1997) a zároveň členom rady tejto organizácie. Je tiež spoluzakladateľom organizácie pre propagáciu a hodnotenie viacjazyčných škôl v Bruseli pod názvom STIMOB – stimulácia viacjazyčného vzdelávania v Bruseli (2001).

Oldřich Vaňous,
Slovenská republika
Junior Achievement Slovensko
Oldřich Vaňous, /Slovenská republika/
Junior Achievement Slovensko

Profil
Oldřich (Oldo) Vaňous je čestným členom správnej rady spoločnosti JA Slovensko. Medzi jeho činnosti patrí podpora tímu JA Slovensko pri vývoji programu a odbornej prípravy, rozvoj národných súťaží a správa dát. Oldo pôsobí aj ako dobrovoľný učiteľ pre programy spoločnosti JA Slovensko a ako porotca na národných súťažiach JA Slovensko. Po kariére v inžinierstve a neskôr podnikateľskom poradenstve sa v roku 1994 pridal k spoločnosti Junior Achievement Slovensko ako dobrovoľný učiteľ. V roku 1996 sa stal generálnym riaditeľom JA Slovensko. Od tohto roku pôsobil Oldo na viacerých manažérskych pozíciách na národnej a medzinárodnej úrovni v rôznych organizáciách JA. V decembri 2015 odišiel do dôchodku z funkcie podpredsedu sieťových služieb v spoločnosti JA Europe, ale napriek tomu naďalej úzko spolupracuje so spoločnosťou JA prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít.

Armin Vincentius Fabian,
Rumunsko
Platforma mládeže Európskej siete podpory talentu (YP-ETSN)
Armin Vincentius Fabian, /Rumunsko/
Platforma mládeže Európskej siete podpory talentu (YP-ETSN)

Profil
Armin Vincentius Fabian je študentom strednej školy a za posledné tri roky dosiahol najvyššie možné hodnotenie – 10. Tento rok získal cenu „Magis Prize“, ktorá predstavuje najvyššie ocenenie udeľované len dvom študentom z celej inštitúcie. Dvakrát za sebou vyhral Národnú akademickú biblistickú súťaž vyhlásenú rumunskou vládou a zúčastnil sa viacerých literárnych súťaží, pričom získal prvé miesto na štyroch medzinárodných súťažiach a ďalšie ocenenia na národných súťažiach. Pred niekoľkými mesiacmi bol vybraný do maďarského programu Templeton, v rámci ktorého vznikla komunita 315 ľudí s výnimočným kognitívnym talentom, vybraných spomedzi 20 000 uchádzačov. Tento program reprezentoval aj na stretnutí Európskeho parlamentu v Bruseli, ako aj na Európskom summite mládeže a konferencii ECHA vo Viedni. Od marca tohto roku pracuje na rozvoji Platformy mládeže.

Zdeněk Vondra,
Česká republika
Vysoká škola ekonomická v Prahe
Zdeněk Vondra, /Česká republika/
Vysoká škola ekonomická v Prahe

Profil
Zdeněk Vondra má skúsenosti s grafickým dizajnom počítačových hier a reklám, pričom využíva princípy aplikovanej informatiky, filmového dizajnu, multimédií a umenia. V súčasnosti patria medzi najvýznamnejšie oblasti jeho záujmu komunikačné koncepty a stratégie. V rámci svojej práce na univerzite prepája komerčné projekty pre rôznych klientov, akademické granty, aplikovaný výskum a výučbu. Všetky jeho aktivity sú zamerané na multimédia, komunikačný proces a koncepty ich efektívneho využívania. V rámci komunikácie sú hlavnými oblasťami jeho záujmu reklama, popularizácia vedy prostredníctvom umenia a prezentácia kultúrneho dedičstva. V roku 2011 vytvoril so svojimi spolupracovníkmi študijný program Multimédiá v ekonomickej praxi, ktorý sa stal jedným z najpopulárnejších študijných programov zameraných na získanie kreatívnych schopností na iných ako umeleckých univerzitách.

Margaret Waters,
Belgicko
Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru, Európska komisia
Margaret Waters, /Belgicko/
Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru, Európska komisia

Profil
Margaret Waters je zástupkyňou vedúceho oddelenia, ktoré je zodpovedné za politiku vysokoškolského vzdelávania EÚ a za vysokoškolskú časť programov Erasmus+ na Generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie. Predtým tu pôsobila v oblasti koordinácie politiky a pred nástupom do Európskej komisie pracovala v pedagogickom nakladateľstve v Írsku.

Marca W.C. Wolfensberger,
Holandsko
Európska rada pre vynikajúce výsledky (EHC) / Hanze UAS & Univerzita Utrecht
Marca W.C. Wolfensberger, /Holandsko/
Európska rada pre vynikajúce výsledky (EHC) / Hanze UAS & Univerzita Utrecht

Profil
Dr. Marca Wolfensberger je prvou predsedníčkou European Honors Council (EHC; Európska rada pre vynikajúce výsledky), organizácie spájajúcej pedagógov, výskumníkov, študentov, tvorcov politík a iných zainteresovaných subjektov v rozvoji talentu v oblasti vysokoškolského vzdelávania z celej Európy. Marca Wolfensberger pôsobí v Holandsku na dvoch pozíciách. Od roku 2009 vedie výskumnú skupinu „Rozvoj talentu vo vysokoškolskom vzdelávaní a v spoločnosti“ na Hanze University of Applied Sciences v Groningen. Na univerzite v Utrechte pôsobí ako riaditeľka a docentka na Fakulte geologických vied, kde bola v roku 1997 spoluzakladateľkou prvého programu pre vynikajúcich študentov v Holandsku. V roku 2012 získala titul PhD. v oblasti vzdelávania vynikajúcich študentov a v roku 2013 ju vymenovali za odbornú pracovníčku National Collegiate Honors Council NCHC (Národná vysokoškolská rada pre vynikajúce výsledky), kde od novembra 2012 pôsobila ako predsedníčka výskumnej rady NCHC. V roku 2015 publikovala knihu s názvom „Talent Development in European Higher Education“ (Rozvoj talentu v európskom vysokoškolskom vzdelávaní), v ktorej poskytla prehľad vzdelávania pre vynikajúcich študentov v 11 krajinách. Následne sa ujala iniciatívy na založenie European Honors Council (Európskej rady pre vynikajúcich študentov) a v júni 2016 sa stala prvou predsedníčkou tejto rady.

Marián Zachar,
Slovenská republika
Národná kancelária programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku
Marián Zachar, /Slovenská republika/
Národná kancelária programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku

Profil
Marián má vášeň pre vzdelávacie aktivity zamerané na výsledok. Medzi rokmi 2010 a 2012 implementoval iniciatívu za vyššiu transparentnosť na Ministerstve školstva ako asistent a poradca ministra a pomohol založiť niekoľko programov zameraných na rozvoj talentovaných stredoškolákov v neziskovej organizácií LEAF. V roku 2015 spoluzaložil Národnú kanceláriu programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku s cieľom pomôcť čo najväčšiemu počtu mladých ľudí uspieť v živote. V rovnakom roku bol zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou organizáciami Ashoka a Nadácia Pontis. Vyštudoval Politológiu a Medzinárodné vzťahy na Karlovej Univerzite a ďalšie skúsenosti získal na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a University of California, Berkeley.

Albert Ziegler,
Nemecko
Univerzita Erlangen-Nuremberg
Albert Ziegler, /Nemecko/
Univerzita Erlangen-Nuremberg

Profil
Albert Ziegler, PhD., je profesorom psychológie vzdelávania a výskumu excelentnosti na University of Erlangen-Nuremberg v Nemecku. Je zakladajúcim riaditeľom celoštátneho poradenského a výskumného centra pre nadaných. Publikoval približne 350 kníh, kapitol a článkov v oblasti rozvoja talentu a psychológie vzdelávania. V súčasnosti pôsobí ako generálny tajomník International Research Association for Talent Development and Excellence (IRATDE) a ako viceprezident ECHA (European Council for High Ability).

Georgios Zisimos,
Taliansko
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
Georgios Zisimos, /Taliansko/
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Profil
Georgios Zisimos pracuje od marca 2014 pre Európsku nadáciu pre odborné vzdelávanie (European Training Foundation) v Turíne na pozícii vedúceho pracovníka v oblasti politík vzdelávania a odbornej prípravy EÚ. Vo februári 2010 bol menovaný za člena kabinetu európskeho komisára pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť, mládež a šport. V rámci kabinetu bol zodpovedný za oblasť vzdelávania. Počas svojej kariéry v EÚ mal príležitosť veľmi pozorne sledovať vývoj v predškolskom, základom, strednom, terciárnom a odbornom vzdelávaní. Vo svojej súčasnej pozícii v Európskej nadácii pre odborné vzdelávanie sa zúčastňuje na sledovaní vývoja Kodanského procesu a rižských kritérií v krajinách kandidujúcich na vstup do EÚ. Pred začiatkom pôsobenia v EÚ učil Georgios na verejných školách v Spojenom kráľovstve a na Cypre a veľmi aktívne sa angažoval v niektorých kľúčových vzdelávacích organizáciách a výboroch (v roku 2005 bol zvolený za generálneho tajomníka cyperskej únie stredoškolských učiteľov, bol členom výkonného výboru Európskej federácie odborových organizácií a v roku 2008 bol vymenovaný ministerskou radou za člena odborného výboru pre reformu učebných plánov na Cypre). Má titul BA z odboru dizajnu a technológie a titul MA v odbore teórie vyučovania z Institute of Education v Londýne.