sk/en

Umenie a kreativita

Linda Jarvin / dekanka / Akadémia vied v Paríži
Tintti Karppinen / čestná predsedníčka, viceprezidentka / Fínska asociácia vzdelávania v odbore divadla
Zdeněk Vondra / pedagogický zamestnanec, výkonný riaditeľ Grafické a multimediálne laboratóriá / Fakulta informatiky a štatistiky, Vysoká škola ekonomická v Prahe
Monika Sapielak / výkonná riaditeľka / Centrum pre tvorivú prax, ArtConnected
Szilvia Németh / výskumná pracovníčka, generálna riaditeľka / Centrum pre riadenie znalostí a výskum v oblasti vzdelávania T-Tudok
Moderátor: Ben Hekkema / koordinátor / MoccaAcademie