sk/en

Spoločné rozvíjanie talentu

Diane Montgomery / profesor emeritus / Univerzita Middlesex
Georgios Zisimos / vedúci pracovník v oblasti politiky vzdelávania a odbornej prípravy EÚ / Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
Dana Rušinová / výkonná riaditeľka / Nadácia pre deti Slovenska
Marián Zachar / riaditeľ / Národná kancelária programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku
Marca V. C. Wolfensberger / predsedníčka / Európska rada pre vynikajúce výsledky (EHC); profesorka / Hanze UAS & Univerzita Utrecht
Ben Hekkema / koordinátor / MoccaAcademie