sk/en

Talent a excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave

Ramona Uhl / profesorka / Univerzita aplikovaných vied, Linz
Marco Cornelisse / učiteľ, vývojár učebných osnov / učilište HMC Vakschool Amsterdam
Vladimir Kvetan / expert / Cedefop – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
Pirkko Pyörälä / úradníčka pre oblasť politiky / Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, Európska komisia
Moderátor: Georgios Zisimos / vedúci pracovník v oblasti politiky vzdelávania a odbornej prípravy EÚ / Európska nadácia pre odborné vzdelávanie