sk/en

Záverečný príhovor - Ivan Hromada

Ivan Hromada / vedúci oddelenia pre vzdelávanie, zručnosti, šport / Stále zastúpenie SR pri EÚ Brusel