sk/en
 
12th - 13th September 2016, Bratislava (Slovakia)
European comission SK EU 2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Centrum vedecko-technických informácii SR